III EKUMENICZNY KONCERT KOLĘD

III EKUMENICZNY KONCERT KOLĘD

Tym razem na scenie Kina Bajka zaśpiewają: 

  • Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna 

    Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie działa od 2006 r. Tworzy go czternaście osób, które od lat związane są z cieszyńskim ruchem śpiewaczym. Inicjatorem i dyrygentem zespołu jest Piotr Sikora.Repertuar chóru, obejmujący ponad 230 utworów, to przede wszystkim pieśni sakralne a cappella polskich i zagranicznych twórców, jak również utwory ludowe, patriotyczne oraz muzyka popularna. Chór służy swymi pieśniami przede wszystkim w cieszyńskim Kościele Jezusowym, występuje także podczas różnych uroczystości na terenie całej Polski. Bierze udział w koncertach charytatywnych oraz corocznych zjazdach chórów Diecezji Cieszyńskiej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dwukrotnie występował podczas uroczystości z udziałem Prezydenta RP. W swojej krótkiej historii koncertował również w Czechach, Holandii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Do największych osiągnięć zespołu należy zdobycie wyróżnienia I-stopnia na II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Dnia 1 września roku pamiętnego…” w Oświęcimiu, w maju 2010 r. oraz I miejsca w XV Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” Kęty 2012.

  • Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”

    Zespół „Katapetasma”obrał swoją nazwę od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół „Katapetasma” analogicznie istnieje po to, aby odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu to utwory których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Tradycje te stanowią wyznacznik muzycznego stylu wschodniej liturgii, na przestrzeni wszystkich epok sztuki zaistniałych w prawosławiu, czego dowodem są melodie monasterskie Rusi istniejące zarówno w monodycznych jak i harmonicznych formach, które to zespół uznaje za bazę wyjściową programów koncertowych i liturgicznych. Ponadto kluczowym zadaniem zespołu jest poszukiwanie i odtworzenie prawosławnej tradycji nabożeństw w dawnej Rzeczpospolitej. Członkowie chóru, to aktywni uczestnicy liturgii, psalmiści, dyrygenci i teolodzy, którzy działalność koncertową traktują jako przedłużenie muzycznego doświadczenia liturgii. Zespół występował wielokrotnie w kraju i za granicą. Kierownikiem i inicjatorem „Katapetasmy” jest Łukasz Hajduczenia.

Bilety w cenie 2,- zł/os. tylko w kasie Kina Bajka

Poprzedni SYLWESTER -RETRANSMISJA OPERY,,ZEMSTA NIETOPERZA”
Kino Bajka Kluczbork
ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork
Godziny otwarcia:
Na godzinę przed każdym seansem

Znajdź Nas

Centrum Aktywności Lokalnej © 2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Wykonanie strony: Kamil Rzeźnik

Skip to content